bridgeforthbridgeforth2

Bridgeforth Engineerings nya fabrik är placerad i Kunshan, I Jiangsu provisen. Scandic Sourcing identifierad och kvalificerade lokala maskinverktygsleverantörer baserade på ritningar av slutprodukter från kunden.

Scandic Sourcing genomförde fabriksetableringen av Bridgeforth Engineerings nya fabrik i Kunshan, i Jiangsuprovinsen. Bridgeforth Engineering, lokaliserad i Edinburgh, Skottland, är ett dotterbolag till KLS Holdings och producerar storskaliga maskinkomponenter för offshore-industrin.

opsis invigning

Ilmar Reepalu, Malmös förre borgmästare och Svante Wallin,
VD för Opsis AB under invigningen av Opsis nya kontor i Shanghai.

Opsis AB Sweden valde Scandic Sourcing för att etablera sin nya tillverkningsverksamhet i Shanghai.

Under hösten 2010 hjälpte Scandic Sourcing bolaget Notisum att att starta upp sitt dotterbolag i Kina, Envitool. Envitool erbjuder företag som är verksamma i Kina en utförlig databas angående den aktuella kinesiska miljö- , arbetsmiljö-, och CSR-lagstiftningen så att företagen kontinuerligt kan hålla sig uppdaterade angående förändringar i lagar och regelverk. Envitools personal skriver förklarande kommentarer till lagstiftningen och kan också bistå med relaterade konsulttjänster.

Scandic Sourcing hjälpte Notisum/Envitool med att registera ett bolag, rekrytera personal, upprätta ett business support office, och skötte deras skatterapportering och bokföring. Scandic Sourcing ger fortfarande kontinuerlig service och support till Envitool och har även försett dem med ett kontor.

DeLaval är en av de stora leverantörerna inom mejeriprodukter med verksamhet i Europa, USA och Asien. I mitten av 1990-talet öppnade DeLaval ett sourcing kontor i Shanghai. I början tog sourcingkontoret över många leverantörer från den lokala tillverkningsverksamheten och nya leverantörer lades till efter hand. Sourcing volymen steg 50 % per år och sourcing kontoret växte från en anställd till 15.

Under en ISO 14000 audit upptäcktes det att DeLaval inte hade någon utomstående kontrollant av sina leverantörer.