RoHS 2.0 Bakgrund:

I juli 2006 utfärdade EU ett direktiv som förbjöd förekomsten av vissa material i en rad hemelektronikprodukter med avsikten att minska gifthalterna i elektroniskt avfall. Detta direktiv fick namnet RoHS, eller, "the Restriction of Hazardous Substances Directive".

De flesta internationella företag har ett väl utarbetat och fungerande Code of Conduct system som ofta fungerar effektivt inom organisationen. Det är dock få som har fungerande program för sina leverantörer. Många företag har checklistor som leverantörerna eller inköpspersonalen fyller i, men kontrollen går dock aldrig närmare än så. Vissa företag använder sig också av internationella riktlinjer som kan vara svåra att implementera fullt ut i Kina på grund av att de ibland strider mot kinesisk lagstiftning.

Finns det en risk att dina kinesiska leverantörer kan försätta dig i någon knipa? Internationella standarder för code of conduct går ibland stick i stäv med Kinesiska lagar och affärspraxis och har således inte fått något större genomslag i Kina. Därför behövs en balanserad approach med både krav och incitament gentemot leverantörer som går i samma riktning som de Kinesiska myndigheterna. Vi kan hjälpa dig med att utveckla din lokala leverantörs code of conduct system, utföra audits och sammanställa statistik för hur väl dina leverantörer presterar.