opsis invigning

Ilmar Reepalu, Malmös förre borgmästare och Svante Wallin,
VD för Opsis AB under invigningen av Opsis nya kontor i Shanghai.

Opsis AB Sweden valde Scandic Sourcing för att etablera sin nya tillverkningsverksamhet i Shanghai.

Opsis AB tillverkar utrustning och instrument för att mäta luftföroreningar. Genom att använda en laserstråle kan en fullständig analys av alla kemiska komponenter i luften mätas. Opsis försäljning till olika myndighetsväsen i Kina har tagit fart och kraven på lokal tillverkning har blivit överhängande.

Scandic Sourcing tillhandahöll en förstudie för att sätta upp tillverkningsverksamhet i Shanghaiområdet och arbetade ut driftskostnader för 4 olika alternativ. Opsis valde att vidareutveckla sina expansionsplaner i Kina baserat på Scandic Sourcings rapport. Scandic Sourcing ger idag support till Opsis i form av outsourcad HR, bokföring, förvaltning och sourcingtjänster.