Är du osäker på hållbarheten i din kinesiska leverantörs verksamhet?

Scandic Sourcing utför begränsade eller kontinuerliga inspektioner, på plats i din kinesiska leverantörs fabrik. Vilka kvalitetsprocedurer och system finns på plats hos din kinesiska leverantör? Har din kineiska leverantör ett kvalitetssystem på plats? Har personalen adekvat utbildning i anläggningens utrustning? Hur hanterar leverantören inkommande gods? Scandic Sourcing's erfarna sourcingteam utför en kvalitetssystem-kontroll baserat på anpassade benchmarking procedurer och tar fram en komplett rapport över din leverantörs processer. Vi kommer även med förslag på förbättringar för varje område vi undersöker.

qualityaudit

Baserat på en rad områden, såsom grafen ovan visar, tar Scandic Sourcings ingenjörer fram en utförlig rapport och föreslår förbättringar.

Denna inspektionstjänst kan utföras inom en bestämd tidsram, eller som en kontinuerlig inspektion, där vi regelbundet följer upp din leverantör för en inspektionsprocess på längre sikt där vi jobbar mot stegvisa förbättringsmål.

Kvalitetssystem-inspektionen är en del av Scandic Sourcings fulltäckande inspektionstjänster och kan kombineras med en Code of Conduct-inspektion för att ge dig en total bild över arbetsförhållanden och kvalitetssystem hos din kinesiska leverantör.

Var vänlig kontakta Scandic Sourcing för mer information om hur vi genomför en Code of Conduct-inspektion.