Skarmavbild 2017-02-08 kl. 17.01.54

Förberedelsestadiet är kritiskt för att din verksamhet i Kina ska få en bra start. I detta fall är erfarenhet från Kina mycket viktigt; det kan spara dig tid och minimera din risk.

 

 Varumärkesregistrering (Trademark registration)

Registrera ert varumärke (Trademark) är det första ni ska göra om ni överväger att sälja era produkter i Kina. För att skydda ett företags- eller produktnamn i Kina måste namnet registreras i Kina. En registrering tar normalt sett mellan 12 och 18 månader och under tiden ansökan handläggs så har man inte ett skydd från att andra använder namnet i kommersiellt syfte. Kina har en princip som säger att den som är först med att registrera ett varumärke är den som också har rätt att använda varumärket på den Kinesiska marknaden. Detta innebär att någon annan kan registrera ert varumärke och sedan använda ert namn med rätten på sin sida och även begära skadestånd om ni säljer era egna produkter i landet. 

  

Sökning efter fabrik, eller kontorslokaler

En ganska märklig regel i Kina är att det första dokumentet som krävs i en företagsregistreringsprocess är ett hyresavtal. Det gör det nödvändigt att du vet på förhand vart du ska etablera dig, innan du påbörjar företagsregistreringsprocessen.

Kina är ett stort land och det finns många platser att välja från. Det finns mer än 3000 industrizoner i Kina. Fastighetsindustrin domineras av agenter som oftast bara har lokal kännedom. Alla kontorsbyggnader är heller inte godkända för utländska företag. Det finns ibland lokala skatteincitament att ta i hänsyn. En strukturerad approach behövs för att först definiera passande områden och sedan passande lokaler.

Med vår erfarenhet kan vi hjälpa dig hitta passande områden och kontor, fabriker eller landstycken. Vi gör en första sökning i vår förstudie.

 

Företagsregistrering

Företagsregistreringsprocessen i Kina tar ungefär 3-6 månader. Vi hjälper dig hantera den här processen, där flera regeringsutskott måste granska en stor mängd dokument och certifikat för godkännande.

Milstolpar är godkännande av företagets namn-, företagslicens, skattelicens, och att öppna ett lokalt bankkonto.

En företagslicens är vanligtvis redo efter 3 månader. Efter det kan företaget formellt skriva kontrakt. Det tar ungefär 2-3 månader innan du kan betala med den lokala valutan.

Under den tiden kan vi bistå din verksamhet via vårt Business Support Office.

 

 Maskinsourcing

Om du startar en fabrik kan vårt tekniska sourcingteam hjälpa dig hitta och inhandla lokalt maskineri. Detta inkluderar kranar, fabrikstillbehör, maskiner, fordon, etc. 

Fabriksuppgradering/konstruktion

De flesta fabriker eller lokaler behöver någon typ av renovering innan de är redo för att tas i drift. Nya fabriksbyggnader och kontor i Kina kommer helt utan inredning. Vi kan hjälpa dig researcha lokala byggnadsföretag och hjälpa dig överse deras arbete.

 

Etablering av administrativa system

Detta kan vara det viktigaste området. Kinesiskt regelverk skiljer sig från andra länder. För att definiera dina interna system vad gäller human resource management, anställningar, interna godkännande och intern kontroll. Dessa system behöver tas i bruk innan du börjar anställa lokal personal för att begränsa riskerna för framtida problem.

Läs mer om vår Fabriksetablering här.