En maskinleverantör behövde högkvalitativa delar till ett bra pris för ett projekt i Europa. Scandic Sourcing gjorde en teknisk utvärdering, valde ut en kvalificerad fabrik, utvecklade ett system för kvalitetskontroll och levererade delarna i tid.

 

Ett multinationellt stålföretag lade ut storskaliga maskinsmidda rullar på entreprenad. Scandic Sourcing hittade och undersökte mer än tio leverantörers kapacitet och rekommenderade två av dem för en testorder.

 

Ett internationellt konsultföretag ville inleda en expansion i Kina. Scandic Sourcing rekryterade, föreslog och implementerade riktlinjer för personalen och lärde upp och gav kontinuerligt stöd till de anställda som en fristående HR avdelning.

 

Ett multinationellt företag verksamma på flera platser i Kina ville förbättra sin inköpssamordning och den interna kommunikationen mellan sina leverantörer. Scandic Sourcing ledde en grupp konsulter som utvecklade ett gemensamt data- och utvärderingssystem för leverantörerna.

 

Ett multinationellt företags ledning behövde hjälp med att stötta sin unga och växande organisation. Scandic Sourcing gav kontinuerlig management support till organisationen.

 

Ett internationellt företag i Kina behövde bygga upp och stärka sin värdegrund. Med kundens behov som grund designade Scandic Sourcing ett code-of-conduct program som sammanlänkade företagets värden med verkligheten i Kina.

 

En skandinavisk byggmaterielleverantör behövde en leverantör till byggmaterial. Scandic Sourcing identifierade och kvalitetsgodkände leverantörer som levde upp till kundens krav.

 

Ett nytt europeiskt produktionsbolag i Kina behövde hjälp med exportdokument och fraktlogistik för skeppning av handelsprodukter till deras fabrik i Europa. Scandic Sourcing anordnade ett exportschema, bokade skeppning och hanterade betalningar.

 

En distributör av byggnadsmaterial ville utvärdera sitt ombuds leverantörer i Europa. Scandic Sourcing tillhandahöll en utförlig kostnadskalkyl till kunden.

 

Ett europeiskt företag övervägde att öppna en maskinfabrik i Kina och behövde få in omfattande information till ledningen. Scandic Sourcing gjorde en förstudie med lokaliseringsanalys baserad på det gällande leverantörsutbudet, sourcade passande maskinverktyg, utvärderade leverantörer, föreberedde RFQ's och gjorde en teknisk utvärdering av anbuden, analyserande industriella zoner, investeringspolicy och tillvägagångssätt, fann lämpliga lokaler och förberedde en investerings- och driftbudget för verksamheten.

 

Ett europeiskt företag som tillhandahåller högkvalitativa maskindelar till havsteknikindustrin behövde hjälp med att starta upp sin verksamhet i Kina. Scandic Sourcing förhandlade fram ett hyrfabrikskontrakt, hjälpte till med att starta upp ett företag och dess lokala kontrollsystem, satte upp HR funktioner och rekryterade personal. Vi agerade som projektledare när fabriken köpte maskinverktyg och blev försedd med el och kranar. Vi designade kontor och övervakade renoveringen, installationen och testerna av fabriken.

kollage - Kopia - Kopia

 

Ett multinationellt företag var oroliga över arbetsförhållandena hos deras Kinesiska leverantörer. Scandic Sourcing utvecklade en code-of-conduct för leverantörerna, lärde upp dem och utvecklade ett kontrollprogram. Vi lärde också upp inköpspersonalen och utvecklade ett resultatmätnings-, och spårningssystem.

 

En industrigrupp behövde hitta ett maskininstallationsföretag för ett storskaligt projekt i Ryssland. Scandic Sourcing letade och kvalitetssäkrade kinesiska företag för uppdraget.

 

Ett amerikanskt industriproduktföretag med en fabrik i Kina ville finna alternativa leverantörer till gjutgods. Scandic Sourcing undersökte marknaden, utvärderade och kvalitetssäkrade tio nya leverantörer och översåg testproduktionen av produkten.

 

Ett europeiskt dryckesföretag ville utveckla en ny engångsprodukt. Scandic Sourcing hittade tänkbara leverantörer, utvärderade och kvalitetssäkrade dem. Scandic Sourcing arbetade tillsammans med designavdelningen, utvecklade produkten och översåg produktionen fram till det att testprodukterna hade tillverkats.

 

Ett europeiskt pappersföretag ville öka sin sourcing från Kina. Scandic Sourcing lärde upp deras sourcingpersonal.

 

Ett sydamerikanskt företag ville hitta nya leverantörer för stålrör. Scandic Sourcing hittade och kvalitetssäkrade flera leverantörer.

 

Ett nordiskt företag behövde en produktionsmanager för deras nya anläggning. Scandic Sourcing letade, utvärderade och rekommenderade toppkandidater för jobbet.

 

Ett svenskt miljöteknikföretag ville börja producera i Kina. Scandic Sourcing gjorde en genomförbarhetsstudie och skapade en verksamhetsbudget för fyra olika strategier. Efter att det strategiska beslutet var taget satte Scandic Sourcing upp och drev tillverkningsföretaget, ordnade en outsourcad HR avdelning och hjälpte till med redovisning och tillsynstjänster.

 

Ett europeiskt kemiföretag ville utöka sin säljorganisation i södra Kina. Scandic Sourcing genomförde en rekryteringsprocess, dvs skapade en kandidatprofil, annonserade tjänsten, intervjuade, utvärderade och rekommenderade ett lämpligt arbetslag.

 

Ett skandinaviskt företag hade problem med kvaliteten på vissa sina Kinesiska leverantörer. Scandic Sourcing utvecklade ett granskningssystem, granskade hela leverantörskedjan, identifierade riskleverantörer och hjälpte och tränade upp de leverantörer som inte levt upp till företagets standard.

 

Ett Europeiskt investmentföretag ville öka sin sourcing i Kina för ett flertal av deras portfolioföretag. Scandic Sourcing tillsatte en hängiven grupp för att bygga upp och kvalitetssäkra en leverantörsbas, samordna beställningar och genomföra kvalitetskontroller.

 

Ett europeiskt livsmedelsmaskinföretag ville börja sourca i Kina. Scandic Sourcing samarbetade med olika avdelningar för att identifiera delar för sourcing och gjorde testbeställningar för utvärdering.

 

Ett europeiskt livsmedelsmaskinföretag i Kina hade problem med att hitta leverantörer för en av deras mer komplicerade produkter. Scandic Sourcing undersökte och bekräftade att det inte fanns några lämpliga kandidater i deras upptagningsområde, men hittade tre leverantörer i västra Kina med den tekniska kunskapen som krävdes.

 

Ett mindre skandinaviskt bolag ville börja med sourcing i Kina. Scandic Sourcing tillhandahöll en engagerad person som hanterade företagets RFQs och beställningar, kvalitetskontroller och tester.