Att ditt företags Code of Conduct standarder verkligen följs i Kina är inget som ett ansvarsfullt företag kan ta för givet. Scandic Sourcing erbjuder en Code of Conduct-inspektionstjänst, med syftet att kontrollera och utveckla din kinesiska leverantörs Code of Conduct system.

Vårt erfarna team besöker din leverantör och utvärderar arbetsförhållandena på hans anläggning, enligt vårt prisbelönta Code of Conduct program, som tar i beaktande en lång rad aspekter. Är du säker på att din leverantör följer rimliga arbets-, säkerhets-, och miljöföreskrifter och standarder? Har arbetarna på din kinesiska leverantörs anläggning giltiga arbetskontrakt? Är alla över 18 år gamla? Är de i besittning av en uppdaterad HR manual? Når deras löner verkligen upp till det lagstadgade minimilönkravet? Låt Scandic Sourcing ta reda på svaren och föreslå förbättringar för din Kinesiska leverantör. Vi har lång erfarenhet av att tillämpa internationella Code of Conduct standarder i Kina och har utvecklat en lämplig approach bestående av uppmuntran, information och successiv förbättring.

code of conduct audit

Scandic Sourcings benchmarking program för Code of Conduct, som vann 2012 års innovationspris täcker allt ifrån arbetstimmar till det yttre utseendet på den kinesiska leverantörens anläggning.

Scandic Sourcings Code of Conduct-inspektion är i hög grad kompatibel med våra andra inspektionstjänster - tillsammans med Kvalitetssystem-inspektionen kan Scandic Sourcing ge dig en komplett bild av din kinesiska leverantörs verksamhet. Var vänlig kontakta oss för mer information.