Scandic Sourcing har utvecklat en rad inspektionstjänster som täcker alla typer av verksamhet i Kina. Alla inspektioner utförs på plats ute på din kinesiska leverantörs anläggning, av våra erfarna kinesiska och västerländska ingenjörer. Scandic Sourcing har utvecklat fyra huvudsakliga inspektionstjänster:


Leverantörsgranskning

Kvalitetssystem-inspektion

Code of Conduct-inspektion

Kvalitetskontroll


  

Leverantörsgranskning
 

Det är inte alltid självklart att din kinesiska leverantörs påståenden är sanningsenliga. De kan måhända ha en välgjord hemsida med imponerande bilder på produktionsanläggningar, men hur väl korresponderar detta med verkligheten? Hur uppdaterade är bilderna från dennes anläggning? Är företagslicenserna i ordning? Scandic Sourcing kan besöka din kinesiska leverantörs anläggning och göra en generell inspektion, beroende på dina önskemål och specifikationer. Vi kan kontrollera den kinesiska leverantörens dokumentation, ISO standard, se till att denna innehar en adekvat företagslicens, och mer. Läs mer om vår Leverantörsgranskning här.

 

Kvalitetssystem-inspektion
 

Vår kvalitetssystem-kontroll är utvecklat för att utvärdera och förbättra din leverantörs kvalitetssystem. Våra ingenjörer besöker din kinesiska leverantörs anläggning och utvärderar en rad områden relaterat till kvalitetsprocesser, såsom orderhantering, kvalitetssystem, godshantering, kvalitetsutvärderingar, labbutrusting och annat. Läs mer om vår Kvalitetssystem-kontroll här.

 

Code of Conduct-inspektion
 

För att försäkra sig om rättvisa arbetsförhållanden på din Kinesiska leverantörs anläggning, har Scandic Sourcing utvecklat en prisbelönt Code of Conduct-Inspektion som kan intyga att din kinesiska leverantör agerar i enlighet med ditt företags värderingar. Code of Conduct-Inspektionen lägger fokus på den enskilde arbetaren, genom att granska ormåden såsom arbetssäkerhet, arbetstimmar, personalfaciliteter, bullernivåer, anläggningens utseende och mer. Code of Conduct-kontrollen utgår från ett benchmarking-protokoll, utvecklat av Scandic Sourcing, som vann den svenska handelskammarens pris för innovation, 2012.

För att få en komplett bild av din kinesiska leverantörs verksamhet, rekommenderar Scandic Sourcing att Code of Conduct-kontrollen används tillsammans med vår Kvalitetssystem-kontroll.

Läs mer om vår Code of Conduct-inspektion här.

 

Kvalitetskontroll
 

För att försäkra dig om kvaliteten på dina outsourcade produkter, erbjuder Scandic Sourcing en Kvalitetskontroll. Denna kan sedan skräddarsys så att Scandic Sourcing kontrollerar hela, eller delar av produktionsprocessen, (för att kontrollera potentiella fel eller missförstånd på ett tidigt skede - vilket kan spara in pengar i ett senare skede) eller som en engångskontroll innan skeppning - allt beroende på ditt företags indviduella behov.

Läs mer om vår Kvalitetskontroll här.