Under hösten 2010 hjälpte Scandic Sourcing bolaget Notisum att att starta upp sitt dotterbolag i Kina, Envitool. Envitool erbjuder företag som är verksamma i Kina en utförlig databas angående den aktuella kinesiska miljö- , arbetsmiljö-, och CSR-lagstiftningen så att företagen kontinuerligt kan hålla sig uppdaterade angående förändringar i lagar och regelverk. Envitools personal skriver förklarande kommentarer till lagstiftningen och kan också bistå med relaterade konsulttjänster.

Scandic Sourcing hjälpte Notisum/Envitool med att registera ett bolag, rekrytera personal, upprätta ett business support office, och skötte deras skatterapportering och bokföring. Scandic Sourcing ger fortfarande kontinuerlig service och support till Envitool och har även försett dem med ett kontor.

 

Historia

Notisum grundades i Sverige 1996. Efter mer än ett årtiondes verksamhet i Sverige där man jobbat med att tillhandahålla verktyg att för att följa lagar och regler, beslutade man sig för att expandera till Kina. Detta var ett stort steg att genomföra, med bara 4 heltidsanställda i Sverige. 

Notisum/Envitool gjorde marknadsundersökningar i Kina och insåg att samma behov av att hålla sig informerad om regelverket, särskilt när företagen är certifierade enligt ISO14001 och OHSAS18001-standarderna, även fanns i Kina där antalet certifierade bolag är mycket stort.

Under våren 2011 beslutade sig Notisum för att  etablera sitt dotterbolag i Shanghai och identifierade Scandic Sourcing som den bästa leverantören för ett medelstort företag i Kina. Scandic Sourcing gav råd om etableringsalternativ, registrerade företaget i Shanghai, upprättade HR systemet och anställde personal. Scandic Sourcing hjälper i nuläget till med bokföring, skatterapportering, HR förvaltning och agerar som bolagets administrativa supervisor.

 

Scandic Sourcings BSO

Envitool fann det praktiskt att använda Scandic Sourcings Business Support Office (BSO), vilket gjorde att försäljningsorganisationen slapp lägga tid på att hålla reda på ett kontor. Envitool har nu 10 anställda i Kina samt svensk personal på plats.

"Vi visste väldigt lite om affärssituationen i Kina, men tack vare support från Scandic Sourcing fick vi råd och hjälp med alla praktiska problem. Vi känner oss trygga med att ha ett företag som Scandic Sourcing som både förstår det rent praktiska affärsklimatet och vårt sätt att arbeta", säger Bosse Falgard, VD för svenska Notisum. 

 

logo envitool

dec 6 020