Scandic Sourcing har ett Kvalificerat Team av svenska och lokala experter på plats i Kina med både bred teknisk kompetens och erfarenhet att jobba med produktion och industriverksamhet i Kina.  Vi arbetar systematisk efter eget utformade och Kinaanpassad professionella metoder. Vi har erfarenheten och kompetensen som krävs för att jobba på både en strategisk och en praktisk nivå för att hjälpa våra kunder att minimera risker och kostnader i sin Kinaverksamhet.

 

Våra tjänster

Vi har ett brett erbgudande av kundanpassade lösningar inom marknadsetablering, produktion inköp, leverantörskontroll baserat på våra praktiska erfarenheter i Kina.   Vårt kundregister spänner från SME till multinationella företag.

Vårt team kan erbjuda marknadsundersökningar, studier för marknadsintroduktion, investeringsplaner, förstudier för etablering och projektledning för fabriksbyggen. Vi hjälper till och köper in maskinutrustning och verktyg och sätter upp interna administrativa system, rekryterar personal och sköter ekonomi och personal administration.  baserade på vår erfarenhet av fabriksledning och produktion i Kina. Vi söker, utvärderar, kontrollerar och förbättrar leverantörer, rekryterar  personal och har erfarenhet av att sköta verksamhet i Kina. Med vår erfarenhet minimeras kostander och risker när ni går in på den kinesiska makrnaden.

Scandic Sourcing jobbar som en partner, vi assisterar våra kunder med att sätta upp en verksamhet och följer sedan upp med värdegrundande tjänster under den tid det behövs. Vi erbjuder tjänster inom logistik, ekonomi, HR, interim management, och på styrelsenivå. Scandic Sourcing kan stödja er steg för steg, från en första förstudie tills ni har en väl fungerande fabrik. Läs mer om detta under fabriksetablering.

Layer 12

Utmaningar i Kina

Kina är inte bara den enskilt största marknaden för de flesta produkter, en fjärde del av den globala produktionen sker i Kina, och man kan hitta det mesta i Kina.  Vad man dock bör beakta är att spannet i den tekniska nivån och den tekniska utvecklingen samt erfarenheten av att jobba internationellt varierar stort. Vi är specialiserade inom industri/mekanisk industri och jobbar med produkter som maskiner, maskindelar och metallproduktion. Vi är ett målmedvetet team av internationella och kinesiska ingenjörer med över 150 års erfarenhet av att jobba inom internationell industri.

Att lägga extra tid i början för att hitta den bästa leverantören kommer att spara er både tid och pengar i framtiden. Med Scandic Sourcing's leverantörssökningsprocess kommer ni hitta den mest passande leverantören och ser till att era krav blir förstådda och implementerade. Läs mer om inköpsservice och leverantörssökning.

Kina är fortfarande ett utvecklingsland med ett rättssystem under utveckling och en viss variation i implementering. Under de senare åren har betydelsen av att ha en klart kommmuniserad hållbarhets och Supplier Code of Conduct policy ökat, även för kinesiska företag. När man köper från Kina är det väldigt viktigt att ha fungerande kontrollsystem som garanterar att leverantörerna lever upp till internationella standards. Vi jobbar med internationella företags globala inköpskontor för att inspektera och mäta hur väl leverantörskåren lever upp till miniminivåer gällande hållbarhet, miljö, hälsa, säkerhet och arbetslagstiftning. Läs mer under Hållbarhet - Supplier Code of Conduct.

Vi erbjuder också ett inspektions program för leveratörers kvalitetsystem och kan hjälpa till med leverantörsutveckling, läs mer under Leverantörsutveckling.

Låt Scandic Sourcing bli er partner när ni utvecklar er strategi för Kina. Kontakta oss för en diskussion med vårt team om hur vi bäst kan hjälpa er.

 

per3

Per Linden

VD och Chefskonsult