RoHS 2.0 Bakgrund:

I juli 2006 utfärdade EU ett direktiv som förbjöd förekomsten av vissa material i en rad hemelektronikprodukter med avsikten att minska gifthalterna i elektroniskt avfall. Detta direktiv fick namnet RoHS, eller, "the Restriction of Hazardous Substances Directive".

Materialet som förbjöds i alla Europeiska medlemsländer är:

1. Bly (Pb)
2. Kvicksilver (Hg)
3. Kadmium (Cd)
4. Sexvärt krom (Cr6+)
5. Polybromerade bifenyler (PBB)
6. Polybromerade difenyletrar (PBDE)

Enligt direktivet kunde inte dessa ämnen överstiga 1/10 av 1% av den totala vikten av produkten. Direktivet gäller för en rad hemelektronikprodukter. T.ex: om din produkt väger 1 kilo, kan du således inte ha mer än 1 gram av bly, kvicksilver, sexvärt krom eller RoHS brandfördröjande ämnen i produkten. Tillverkare av hemelektronik är inte tvugna att bevisa att deras produkter möter de nya RoHS-standarderna, men de måste istället deklarera att deras produkter möter, eller inte överstiger RoHS-direktivet.

De produkter som RoHS-direktivet gäller för är hushållsartiklar såsom:

1. Stora och små hushållsapparater såsom: mikrovågsugnar, stekpannor, kylskåp och kaffemaskiner.
2. Dator och telefonutrustning såsom bärbara datorer, tangentbord, faxmaskiner och telefoner.
3. Glödlampor
4. Verktyg
5. Elektroniska "home entertainment"-system

Den 2:a januari, 2013 antogs ett nytt EU-direktiv, RoHS 2.0, vilket utökade direktivet till att inkludera en rad medicinska apparater och utrustning och industriell mätutrustning.

rohs2.0

Det nya RoHS 2.0-direktivet gäller också för medicinsk utrustning, i tillägg till hemelektronik.

 

RoHS 2.0 Inspektionstjänst

Är du en tillverkare eller leverantör av hemelektronik, medicinsk utrustning eller industriell mätutrustning som outsourcat delar av din tillverkning till Kina? Finns det frågetecken angående din kinesiska leverantörs kapacitet att leva upp till RoHS 2.0 standarderna?

Scandic Sourcing har utvecklat en inspektionstjänst för direktivet RoHS 2.0. Scandic Sourcing kan kontrollera att din kinesiska leverantör producerar varor i enlightet med RoHS 2.0 standarderna.

Vi kan utföra en on-siteinspektion och producera en rapport som täcker:

1. Dokumentkontroll (certifikat, testrapporter, systemöversikt).
2. Materiellkontroll
3. Tillverkning
4. Förpackning

För mer informaiton, kontakta oss.

För mer information om RoHS 2.0:

http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/pdf/faq.pdf