Finns det en risk att dina kinesiska leverantörer kan försätta dig i någon knipa? Internationella standarder för code of conduct går ibland stick i stäv med Kinesiska lagar och affärspraxis och har således inte fått något större genomslag i Kina. Därför behövs en balanserad approach med både krav och incitament gentemot leverantörer som går i samma riktning som de Kinesiska myndigheterna. Vi kan hjälpa dig med att utveckla din lokala leverantörs code of conduct system, utföra audits och sammanställa statistik för hur väl dina leverantörer presterar.

 

Har ni den tid och kunskap som krävs för att kontrollera er verksamhet i Kina?

Förstår verkligen er personal era värderingar? Är du säker på att din leverantör följer acceptabla arbets-, säkerhets- och miljöstandarder? Scandic Sourcing erbjuder en rad tjänster för att hjälpa dig minimera risken när du gör affärer i Kina. 

 

bildigen

 

Code of Conduct Träning

Klimatet för kinesiska värderingar har varit turbulent och gått genom snabba förändringar under det senaste årtiondet. Resultatet är en arbetsstyrka med en väldigt enhetlig värdegrund. Det hjälper att ha ett tydligt code of conduct system för att bäst träna och vägleda er personal. Scandic Sourcing kan hjälpa er utveckla er värdegrund, eller, baserat på ert egna code of conduct system, tillhandahålla personalträning anpassad till lokala miljöer med unika förhållanden.

  

Tillsynsman & styrelseledamot

Positionen tillsynsman etablerades 2006 i kinesisk bolagsrätt. En tillsynsman har auktoritet att, på ägarens vägnar, se till att det kinesiska dotterbolagets styrelses beslut och handlingar korrelerar med lokala lagar och gängse affärspraxis. Det är nödvändigt att ha någon med erfarenhet av att driva företag i Kina för att undvika de vanliga misstagen; vi kan erbjuda tillsynstjänster samtidigt som vi överser era interna kontrollsystem. Vi kan också agera som styrelseledamöter med eller utan en verkställande funktion för att försäkra att din Kinasatsning drar nytta av vår vägledning och kunskap.