mtrstockholm    MTR Stockholm

Scandic Sourcing hjälpte MTR med inköp av framrutor till Stockholms tunnelbana. Scandic Sourcing gjorde en leverantörssökning utifrån en mängd tekniska kriterier utsatta av TBT och fann en lämplig framruteleverantör.

I tillägg till en utförlig kvalitetskontroll som skedde i flera stadier under tillverkningsprocessen utförde även Scandic Sourcing en kvalitetssystem-
inspektion av framrutetillverkarens fabrik och produktionsanläggning för att säkerställa tillverkarens hantering av materialet och att de utförde tillverkningen på ett säkert och hållbart sätt. Efter att Metro MTR utvärderat inspektionsrapporten från Scandic Sourcing beslutade Metro MTR att tillverkarens anläggning skulle utvecklas med bland annat separata rum för svetsning och konstruktion via Scandic Sourcings leverantörsutvecklingstjänst.

Efter att Scandic Sourcing kommunicerat med framrutetillverkaren utvecklade denna sin anläggning och förde upp den till acceptabel standard i enlighet med Metro MTRs krav. Slutligen, när framrutorna tillverkats, hanterade Scandic Sourcing logistiken och exportdokumentationen, och transporterade mer än 500 framrutor från Shanghai till Stockholm.

Metro Europe använde nästan hela spektrat av Scandic Sourcings tjänster under tiden av tillverkningen, såsom: Leverantörssökning, Kvalitetskontroll, Inköpsservice, Kvalitetssystem-inspektion och Leverantörsutveckling.