edvardmainpic

Det svenska plastkomponentföretaget KB Components är inne i en uppstartsfas i Kina och behövde hjälp med att bygga och inreda ett kontor inne i sin fabrik i Wuxi, Kina. De anlitade Scandic Sourcing som tillhandahöll en projektledare som såg över projektet, införskaffade tillstånd och förhandlade med tredjeparter. Med Scandic Sourcings hjälp blev kontoret färdigställt inom tidsramen och budgeten uppsatt av KB Components.

KB Components erbjuder helhetslösningar avseende design, utveckling och produktion av tekniskt avancerade plastkomponenter. I ett led i att bli en större aktör inom avancerad formsprutning av plast,  följer KB sina globala kunderna till de olika marknaderna och har etablerat en fabrik i Wuxi väster om Shanghai för att nå ut på Kinamarknaden. Fokus ligger på att bygga en fabrik som är att jämföra med övriga fabriker i KB-gruppen. KB Components behövde upprätta ett kontor i fabriken för att samla alla delar av sin personal, (sälj, utveckling, inköp, produktion etc.) nära sin tillverkning och anlitade Scandic Sourcing för att ta hand om byggnationen och inredningen av kontoret.

edvardscandicsourcing

Scandic Sourcings projektledare Edvard Olsson förhandlar med inredningsfirman som anlitades för att inreda kontoret.

edvardscandic

edvardscandicsourcinginspection

Edvard inspekterar arbetet inne i KBs fabrik

Projektledaren som Scandic Sourcing tillhandahöll hade tre huvudsakliga uppgifter: att försäkra sig om att byggnationen och inredningen skedde enligt kundens specifikationer och krav, minimera kostnad och risk, och färdigställa det hela innan 31 oktober 2015 och uppnådde alla tre med gott resultat. Kontoret är nu färdigställt och redo för KBs Kinasatsning.

”Scandic Sourcing har genomfört och följt upp projektet detaljerat, professionellt och har under hela projektet haft en öppen och rak kommunikation vilket skapat bra insikt och minskat oron för hemmaorganisationen i Sverige, vilket har varit viktig så detta är en green-field”, säger Robert Ramner, VD för KB Components om Scandic Sourcings arbete.