tillvaxtverket new logo

logowithtagline

Tillväxtverket erbjuder affärsutvecklingscheckar på upp till 250 000 kronor till små och medelstora företag för utvecklingsaktiviteter utöver den förväntade utvecklingen i bolaget.  Scandic Sourcing kan hjälpa till med att förbereda er ansökan till Tillväxtverket och med aktiviteter i Kina som gör er berättigade att ansöka om tillväxtverkets affärsutvecklingscheck.

Checken ska användas för att göra något mer än er vanliga verksamhet. Det ska vara utvecklingsarbete utöver den förväntade utvecklingen i företaget.

• skriva en strategi för internationalisering

• göra marknadsundersökningar

• söka leverantörer i utlandet

• utbilda er inför en internationalisering

• utreda frågor om försäkringar, avtal och lagstiftning

• utreda patent och IPR

• utreda om det behövs produktionsanpassning eller marknadsanpassning av till exempel design, CE-märkning eller produktsäkerhet.

Checken kan inte användas till löpande affärsutveckling, materialinköp eller investeringar som har ett bestående värde. Inte heller till kostnader för patentansökningar, certifieringskostnader, delegationsresor, mässbesök eller marknadsföring.

Är ni ett företag med minst två anställda och en omsättning på tre miljoner kronor årligen och är intresserade av att undersöka en möjlig expansion till Kina kan Scandic Sourcing bli er partner för att förbereda er ansökan och era affärsaktiviteter i Kina. Scandic Sourcing kan bistå ert företag med leverantörssökningar, marknadsundersökningar och med projektanställning i Kina. Kontakta oss för mer information om att ansöka om affärsutvecklingscheckar till Tillväxtverket med Scandic Sourcing, eller läs mer på tillväxtverkets hemsida.

  https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/affarsutveckling/checkar/affarsutvecklingscheckar-digitalisering-och-internationalisering.html